Isosorsimon poistoa pilotoitiin Yläneenjoella

Hola Lake II -hankkeessa pilotoitiin isosorsimon poistoa koneellisella niitolla ja peittämällä lokakuun alussa. Pilotoinnit toteutettiin Yläneen keskustan venesatamassa. 

Isosorsimo on kirkkaanvihreänä kasvustona Yläneenjokivarressa kasvava heinäkasvi. Se on vieraslaji, joka on tuotu Suomeen aikanaan rehukasviksi, toiminut siinä käytössä huonosti ja lähtenyt leviämään ympäri Etelä-Suomen vesistöjä. Isosorsimolla on voimakkaat ja syvälle kaivautuvat juuret. Se leviää tehokkaasti juurakon kautta, mutta myös röyhyihin kehittyvien siementen välityksellä. Isosorsimo myös siirtyy veden mukana, kun laajemmasta kasvustosta irtoavat lautat ajautuvat uusille kasvupaikoille ja juurtuvat.

Hola Lake II -hankkeessa pilotoitiin isosorsimon poistoa koneellisella niitolla ja peittämällä lokakuun alussa. Pilotoinnit toteutettiin Yläneen keskustan venesatamassa. Pilotin laajuus oli verrattain pieni olemassa olevaan ongelmaan nähden, mutta sillä saatiin hyviä kokemuksia isosorsimon poistosta.

Niittopilotin avulla poistettiin kasvustoa noin 50 metrin pituudelta. Niiton avulla poistettiin myös veden pinnalle levinnyttä kasvimattoa, jolloin poiston vaikutukset näkyivät alueella selvästi. Niitto on kuitenkin melko arvokasta ja sen toteutus esimerkiksi koko joen alaosassa on taloudellisesti suuri ponnistus. On kuitenkin huomattu, että viimeisen viidentoista vuoden aikana isosorsimo on juurtunut tiukkaan ja se aiheuttaa Yläneenjoessa vähitellen uoman kapenemista ja joen umpeenkasvua.

Kustannustehokkaampi poistomenetelmä on isosorsimon pressutus eli kasvuston peittäminen tiiviillä materiaalilla. Peittopilotissa testattiin kahta eri pressumateriaalia ja pressut saavat olla paikoillaan vielä ensi kasvukauden. Lopullinen raportointi pressutuskokeen tuloksista ja pressujen poisto toteutetaan ensi syksynä Pyhäjärven suojeluohjelman työnä. ”Toivommekin, että pressut saavat olla rauhassa ja paikoillaan ensi kasvukauden loppuun. Jos kuitenkin ongelmia pressujen kanssa ilmenee, toivomme, että niistä ollaan meihin (Pyhäjärvi-instituuttiin) välittömästi yhteydessä.”, kertoo Henna Ryömä Pyhäjärvi-instituutista.

Hankkeen lopputuotoksena syntyy isosorsimon hoito- ja niitto-ohjeistus, joka tulee jakoon sähköisenä Pyhäjärvi-instituutin verkkosivuille vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää niittokokemuksista Puhdas vesi, paremmat evä(ä)t -blogistamme: https://www.pyhajarvi-instituutti.fi/blogi/index.php/2023/11/27/hola-ylaneenjoki-vapise-isosorsimo/

Hola Lake II Yläneenjoki -hanke käynnistyi vuonna 2022 ja sen avulla on talkootyönä kartoitettu Yläneenjokivarren isosorsimokasvustoja. Hanke on osa kansainvälistä Leader-hanketta, jonka pääkoordinoijana on Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Muita hankekumppaneita ovat Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja Osbyn kunta Ruotsista. Yläneenjoen hankeosion rahoitus tulee Leader Jokivarsikumppanien kautta. Isosorsimokartoituksen lisäksi Yläneenjokivarressa toteutettiin syksyllä 2023 isosorsimon poistopilotteja ja toteutettiin asukkaiden käyttöön isosorsimon hoito- ja niitto-ohjeistus.