Etusivu     
24.10.2019   
Rakennekalkitusta tutkitaan uutena maatalouden vesiensuojelukeinona

Rakennekalkitus on lupaava keino vähentää savipeltojen eroosiota ja ravinnekuormitusta vesistöihin. Laajassa tutkimushankkeessa selvitetään pelloilla ja laboratoriossa menetelmän tehokkuutta ja oikeanlaista toteutustapaa. Tuloksena syntyy käytännönläheinen opas viljelijöille. 

Maatalouden vesiensuojelun tehostamistoimissa erilaiset maanparannusaineet ovat nousseet kiinnostuksen kohteeksi. Hyvärakenteinen peltomaa pitää maahiukkaset ja ravinteet pellolla viljelykasvien käytössä ja kuormitus vesistöihin pienenee. Maanparannusaineet kiinnostavat viljelijöitä, sillä niiden käyttö voidaan sovittaa osaksi viljelytoimia ja hyötyjä saadaan niin ympäristölle kuin viljelylle. 

Viljelijä- ja sidosryhmätilaisuus Eurajoella 19.11. klo 12.30–14.30 
Rakennekalkitusmenetelmästä ja hankkeen toimenpiteistä kerrotaan tarkemmin viljelijä- ja sidosryhmätilaisuudessa Eurajoen kristillisellä opistolla 19.11. Tiedotusvälineiden edustajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan myös tähän tilaisuuteen.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma (ympäristöministeriö)
Ympäristöministeriön käynnistämä Vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä. 
Pyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600