Etusivu     
12.1.2018   
Henkilövaihdoksia Pyhäjärvi-instituutissa

Pyhäjärvi-instituutin toiminnanjohtajana kuluvana vuonna 2018 on luonnontieteilijä ja fyysikko Hannu Suokivi. Hänellä on pitkä kokemus tutkimustiedon luomisesta ja sen viestittämisestä sekä tiedon monipuolisesta hyödyntämisestä eri osa-alueilla. Pyhäjärvi-instituutti jatkaa toimintansa kehittämistä merkittävänä tiedontuottajana Satakunnassa.

Teija Kirkkala on virkavapaalla 2018 toiminnanjohtajan tehtävästä, mutta jatkaa asiantuntijatehtävissä valituissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, ja siten Teijan osaaminen on edelleen Pyhäjärvi-instituutin käytössä.

Pyhäjärvi-instituutin tehtävänä on edistää ja kehittää elintarviketaloutta ja ympäristöä koskevaa koulutusta, tutkimusta ja muuta kehitystoimintaa. Erityisosaamisalueita ovat elintarviketalous sekä vesistöjen tila, vesiensuojelu ja -kunnostus sekä kiertotalous. Tavoitteena on Satakunnan elintarviketuotannon kilpailukyvyn turvaaminen kestävästi sekä vesien tilan parantaminen, tietouden lisääminen ja tiedon soveltaminen vesistöjen kunnostuksessa.

Kuvaavaa Pyhäjärvi-instituutin toiminnalle on kiertotalouteen perustuva hanke, jossa tuotteistettiin vähempiarvoisia kalalajeja elintarvikkeiksi ja löydettiin niille maksavia asiakkaita. Samalla myös luotiin lisää kannattavuutta järven ammattikalastukseen. Särkien kaupallisen kalastuksen avulla vähennetään hoitokalastuksen tarvetta ja osaltaan Säkylän Pyhäjärven rehevöitymistä. Aiempien kokemusten pohjalta pidettiin tavoitteena, että synnytettävä arvoketju olisi liiketoiminnallinen ilman, että sen toimintaa tuetaan taloudellisesti. Näin varmistetaan arvoketjun toiminta hankkeen päätyttyä. Hanke saattoi yhteen kalastajat, ensiasteen jalostajan sekä lopputuotteiden jalostajan ja markkinoijan. Järvikalapihvi tuli markkinoille 2016.


Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Hannu Suokivi, puh. 044 034 4020, hannu.suokivi(at)pji.fi

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Juha Majalahti, puh. 044 422 4000, juha.majalahti(at)eura.fi 
Pyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600