Etusivu     
13.4.2017   
Sopimus Eurajoki-Köyliönjoki -ohjelman perustamisesta ja nimikilpailu ohjelman nimestä

Eurajoki−Köyliönjoki -ohjelmaa (työnimi) on valmisteltu pitkään yhteistyössä eri tahojen kanssa.  Ohjelmaa toteuttavan rahaston perustajina ovat Eurajoen vesistöalueen kunnat ja yrityksistä JVP Eura Oy ja Jujo Thermal Oy. 

Ohjelman toimialueena on Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet. Pyhäjärvi-instituutti hallinnoi ohjelmaa ja rahastoa. Sopimus rahaston perustamisesta allekirjoitettiin Pyhäjärvi-instituutissa 13.4.2017. Ohjelman ensimmäinen toimikausi päättyy 31.12.2021, jolloin ohjelman toimikauden jatkamisesta päätetään erikseen. 

Ohjelman toimialueena on Pyhäjärven alapuolinen Eurajoen vesistöalue mukaan lukien Eurajokeen laskevat uomat ja järvet. Pyhäjärvi-instituutti hallinnoi ohjelmaa ja rahastoa. Sopimus rahaston perustamisesta allekirjoitetaan Pyhäjärvi-instituutissa 13.4.2017. Ohjelman ensimmäinen toimikausi päättyy 31.12.2021, jolloin ohjelman toimikauden jatkamisesta päätetään erikseen. 

Rahastoon voivat liittyä kaikki halukkaat organisaatiot ja tavoitteena onkin saada mukaan laaja joukko alueen yrityksiä ja yhdistyksiä. Rahaston perustajat maksavat ohjelmalle toimikauden ajan vuosittain seuraavat maksut:

Ohjelman päätavoitteena on edistää toiminta-alueen vesienhoitoa ja veden laadun turvaamista ja parantamista. Muita tavoitteita on kehittää toiminta-alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia, kalataloutta, turvata luontoarvoja sekä lisätä valuma-alueen toimijoiden ympäristötietoisuutta ja vahvistaa toiminta-alueen vesistöjen arvostusta.

Ohjelman perustajat toimivat tavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä erityisesti vesi- ja ympäristöviranomaisten, toiminnanharjoittajien ja kaikkien paikallisten toimijoiden kanssa. 

Ohjelman työnimenä on Eurajoki−Köyliönjoki -ohjelma. Avaamme allekirjoitustilaisuuden yhteydessä kilpailun ohjelman nimestä. Nimen tulisi olla aluetta kuvaava ja mieleen jäävä. Nimiehdotukset pyydetään toimittamaan 19.5.2017 mennessä osoitteeseen toimisto@pji.fi . Parhaan ehdotuksen tekijä palkitaan paikallisella tuotepaketilla ja muiden kesken arvotaan pienempiä palkintoja. 
Pyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600