Etusivu     
19.12.2016   
Uutta tekniikkaa ravinteiden pidättämiseen, veden virtaamisen hidastamiseen ja hapetukseen

Vesijärvisäätiö ja Säkylässä sijaitseva Pyhäjärvi-instituutti saivat ympäristöministeriöltä 200 000 euroa vesien tilan parantamista tukeviin toimenpiteisiin. Kärkihankerahoituksella pyritään löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja, joilla toisaalta hidastetaan veden kulkua yläjuoksulta alajuoksulle ja toisaalta pidätetään mahdollisimman tehokkaasti ravinteita. Vesien pidättämisellä ehkäistään tulvien syntymistä sekä vähennetään vesistöjen rehevöitymistä lisäävää ravinnekuormitusta. (Lähde: Puhtaan Vesijärven uutiskirje)


 
Pyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600