Etusivu     
31.8.2015   
Täplärapukannnan vaikutus Säkylän Pyhäjärvessä

Pyhäjärvi-instituutin RAPU-hankkeen SATAKUNTA – Innovation and research network in changing climate -case crayfish keskiössä olivat Säkylän Pyhäjärven rapu- ja elinkeinokalatalouteen liittyvät erilaiset selvitykset ja mallinnukset. Hankkeessa selvitettiin mm. täpläravun roolia järviekosysteemissä (vaikutukset pohjaeläimiin, rantakaloihin, kasvillisuuteen, siikakalojen poikastuotantoon), elinkeinokalatalouden tulevaisuuden saaliskaloja ja niiden arvontuottoa sekä kalatalouden vaikutuksia aluetalouteen.

Hankkeen aikana luotiin osaava ja laaja tutkimusverkosto tukemaan satakuntalaisen elinkeinokalatalouden kehittymistä. Tutkimusverkostossa on Pyhäjärvi-instituutin lisäksi mukana yliopistoja ja tutkimuslaitoksia Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Yhdysvalloista ja Kiinasta. RAPU-hanke synnytti myös uutta tutkimusyhteistyötä kiinalaisten yliopistojen kanssa.

RAPU-hanke päättyi 31.8.2015. Liitteenä on tiivistelmä keskeisimmistä tuloksista. Erilaisten selvitysten ja mallinnusten laajempia raportteja sekä niihin liittyviä asiantuntijoiden esityksiä löytyy Pyhäjärvi-instituutin internet -sivuilta osoitteesta: www.pyhajarvi-instituutti.fi/projektit (Satakunta ‒ Innovation and research network in changing climate – case crayfish).

Kuten tuloksista huomataan, ilmaston muutoksen aiheuttamat uhkakuvat voidaan ennakoinnin avulla muuttaa positiiviksi tulevaisuuden mahdollisuuksiksi. Ammattikalastus tulee jatkossakin olemaan keskeisessä roolissa Pyhäjärven arvontuottajana ja hyvän ekologisen tilan ylläpitäjänä.

 
Pyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600