Etusivu   »   Pyhäjärvi     
Pyhäjärvi


Pyhäjärvi on lounaisen Suomen suurin järvi ja sekä Satakunnan että Varsinais-Suomen maakuntajärvi.

Säkylän Pyhäjärvi sijaitsee Säkylän, Euran ja Pöytyän (ent. Yläne) kuntien alueella ja sen valuma-alue ulottuu myös Oripääähän ja Loimaalle (Alastaro). Järvi on alueellisesti merkittävä vesialue sekä virkistyskäytössä että kuntien ja teollisuuden raakavesilähteenä. Järven ja sen ympäristön asukkaiden yhteinen historia on pitkä; e
nsimmäiset ihmiset ovat liikkuneet Pyhäjärven alueella jo arviolta 9000 vuotta sitten ja monien menneiden sukupolvien toiminta on kytkeytynyt järveen ja vaikuttanut sen tilaan.

Pyhäjärven allas on muodoltaan avoin ja matala. Järven keskisyvyys on vain 5,4 metriä ja sen pohja on suhteellisen tasainen -  järvessä on vain yksi pienialainen syvänne järven länsiosassa. Pyhäjärvessä on pinta-alaansa nähden suhteellisen vähän saaria (saaria on tosin lähesä sata, mutta ne ovat pienikokoisia) ja saarettomuuden ja altaan avoimuuden ansiosta Pyhäjärvellä aukeaakin sen pituussuuntaan vaikuttava näkymä: yli 20 km pituinen saareton järvenselkä.

Pyhäjärveen laskee kaksi suurta jokea, Pyhäjoki järven itärannalla ja Yläneenjoki järven eteläkärjessä. 

Tiedote Säkylän Pyhäjärven tilasta keväällä 2020.


Järven perustietoja


Valuma-alue615 km2
Pinta-ala 154 km2
Tilavuus0,84 km3
Keskisyvyys5,4 m
Suurin syvyys26 m
Rantaviivan pituus 80 km


Valuma-alue
Järven pinta-alaan (154 km2) nähden valuma-alue on suhteellisen pieni, maa-alaltaan 461 km2. Veden viipymä järvessä on yli neljä vuotta, ja suuri osa valuma-alueelta veden mukana tulevista ravinteista jää järveen nopeuttaen rehevöitymistä (kuormitus-sivulla lisää tietoa järven ravinnekuormituksesta).


Pinta-ala (km2)
Peltoa (%)
Yläneenjoki23422
Pyhäjoki77,523
Muu valuma-alue
149,514


Lisätietoa Pyhäjärvestä löytyy mm. Järviwikistä, joka on Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä Suomen järvien ja merialueiden verkkopalvelu.

PyhajärviPyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600