Etusivu   »   Suojelutyö   »   Suojelutyön alku 1995-1999     
Suojelutyön alku 1995-1999

Pyhäjärvi on Lounais-Suomen suurin järvi, jolla on alueen asukkaille, kunnille ja teollisuudelle suuri merkitys. Pyhäjärven suojelutoimien tarkoituksena on turvata Pyhäjärven hyvä vedenlaatu, joka mahdollistaa järven virkistys- ja raakavesikäytön myös tulevaisuudessa. Pyhäjärven vedenlaatu on 1980-luvulta saakka ollut uhattuna ulkoisen ravinnekuormituksen aiheuttaman rehevöitymisen vuoksi.

Jo 1970-luvulla perustettu Pyhäjärven suojeluyhdistys ry perustettiin suojelemaan Pyhäjärveä muun muassa Turun seudun vedenhankintasuunnitelman estämiseksi. Turun vesi- ja ympäristöpiiri (nyk. Lounais-Suomen ympäristökeskus) aloitti Pyhäjärven valuma-alueella Pyhäjoen ja Yläneenjoen suojeluprojektit vuonna 1991.
Turvatakseen tarvittavat Pyhäjärven suojelutoimet ja niiden tarvitseman rahoituksen perustivat alueen toimijat vuonna 1995 Pyhäjärven suojelurahaston omaksi yksiköksi Pyhäjärvi-instituutin yhteyteen. Rahaston ensimmäinen toimikausi alkoi vuonna 1995 ja päättyi 1999. Ensimmäisen toimikauden loppuraportti valmistui maaliskuussa 2001.

Rahaston perustamisen yhteydessä suojelutyön tavoitteeksi asetettiin Pyhäjärven rehevöitymiskehityksen pysäyttäminen. Koska rehevöityminen oli seurausta pitkään jatkuneesta liiallisesta ravinnekuormituksesta, oli luonnollista, että rahaston ensimmäisen toimikauden (24.1.1995-31.12.1999) ajan vesiensuojelutoimet painottuivat erityisesti valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vähentämiseen. Valuma-alueen kunnostuksella on pyritty pidättämään sekä kiintoaine- että ravinnekuormitus ennen kuin ne ehtivät Pyhäjärveen. Ensimmäisen toimikauden lopulla arvioitiin, että Pyhäjärveen tullut fosforikuormitus oli laskenut keskimäärin 20 %.Ensimmäisen toimikauden loppuraportti:
Mattila, H., Kirkkala, T., Salomaa, E., Sarvala, J., Haliseva-Soila, M. & Sarvala, M. (toim.) 2001. Pyhäjärvi: yhteistyöllä vauhtia vesiensuojeluun Lounais-Suomessa. Pyhäjärven suojelurahaston ensimmäisen toimikauden loppuraportti.
Pyhäjärvi-instituutin julkaisuja 26. Kauttua: Pyhäjärvi-instituutti. (ISBN 952-9682-25-5).

Pyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600