Etusivu     
18.6.2021   
Uutta tietoa vihannesten ravinnehuoltoon!
Tasapainoinen ravinnehuolto on vihannestuotannossa tärkeää sekä sadon tuoton, että ympäristövaikutusten kannalta. Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto -hankkeen päätöswebinaari järjestetään 18.6. klo 9-11 otsikolla Uutta tietoa vihannesten ravinnehuoltoon. Webinaarissa esitellään eri näkökulmia fosfori- ja typpilannoituksen sekä kastelun suunnitteluun.

Ilmoittautuminen tulee tehdä 16.6. mennessä. Osallistumislinkki teams-kokoukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumislomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiin 17.6.2021 (varmista oikeinkirjoitus).

Ohjelma:
Tilaisuuden avaus, Terhi Suojala-Ahlfors, Luke
Fosforilannoitus vihannestuotannossa, Risto Uusitalo, Luke
Vihannesten typen käyttö ja typpilannoitus, Tapio Salo, Luke
Kastelu ja typpilannoitus talouden ja ympäristön näkökulmasta, Anu Koivisto, Tmi Anu Koivisto
Vesistövaikutusten huomioiminen lannoituksessa, Sauli Jaakkola, Pyhäjärvi-instituutti

Lisätietoja:
Johanna Pihala, asiantuntija Pyhäjärvi-instituutti, johanna.pihala@pji.fi
Terhi Suojala-Ahlfors, erikoistutkija, Luke, terhi.suojala-ahlfors@luke.fi

Tilaisuus on Vihannestuotannon kestävä ravinnehuolto -hankkeen päätöswebinaari. Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Satakunna ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten kautta.
16.4.2021   
Osuuskauppa Keulan ja LähiTapiola Länsi-Suomen lahjoitus vesiensuojelutyöhön
LähiTapiola Länsi-Suomi ja Osuuskauppa Keula lahjoittivat 20 000 € Pyhäjärvi-instituutille vesiensuojelutyöhön. 

Lahjoitus ohjataan länsirannalla, Mannilanlahden pohjukassa, järveen laskevan Luhtojan vesiensuojelutoimenpiteisiin. Pääkohteena on ojaan 1990-luvulla rakennettu kosteikkoallas, joka on pinta-alaltaan Pyhäjärven valuma-alueen suurimpia kosteikkoja. Lahjoitusvaroin poistetaan altaaseen pidättynyttä kiintoainetta sekä ohjaillaan virtausta ravinteiden pidätyksen tehostamiseksi.  Altaan yläosiin rakennetaan lisäksi uutta tulva-aluetta, joka edistää entisestään kiintoaineen pidätystä suurilla virtaamilla. Torstaina 15.4. vierailtiin lahjoittajien ja paikallisten maanomistajien kanssa kunnostuskohteella. 

Pyhäjärven suojeluohjelma kiittää lahjoituksesta!

  


30.3.2021   
Hallitusti vettä pellossa
Helmikuisessa Vettä pellossa -webinaarissamme pyrimme löytämään vastauksia siihen, voidaanko kasveille käyttökelpoisen veden määrää pellossa lisätä? Miten peltomaan kuntoa voidaan arvioida datanäkökulmasta ja miten ilmastonmuutos rasittaa peltoja ja vaikuttaa ravinnepäästöihin? Aihepiiri on laaja ja päätimme toteuttaa jatkowebinaarin samalla teemalla. 

Kutsumme teidät mukaan webinaarisarjamme toiseen osaan, jonka otsikkona ja ajankohtana on: Hallitusti vettä pellossa, 30.3. klo 9.30-11.45

Vesi on monessa roolissa pellossa ja viljelyssä. Joskus vettä on liikaa ja toisinaan liian vähän. Hyvin usein peltojen vesitilanne etenkin kasvukauden alkupuolella on satoa eniten määrittävä tekijä. Hallitusti vettä pellossa- webinaarissa käsittelemme veden roolia peltoviljelyssä ja pyrimme tuomaan lisätietoa vesitalouden hallinnasta.

09.30                Tilaisuuden avaus  
09.35                Pohjavedenpinnan korkeuden ja kapillaariseen nousun merkitys kasvulle  
09.55                Kasvien ominaisuudet suhteessa veteen
10.15                Maatalouden vesiensuojelun toimenpiteet kuivatusaluetasolla: case      
                         rakennekalkki
10.35                Tauko 
10.50                Ilmastonmuutoksen vaikutukset maataloudelle
11.10                Veden käyttäytyminen datanäkökulmasta
11.25                Loppuyhteenveto ja keskustelu 

Ilmoittaudu 29.3. mennessä: Linkki ilmoittautumislomakkeeseen
Zoom-linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille 29.3. aikana.

Tilaisuuden järjestävät hankkeet:
Bioeväät - maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen
PeltoAI - innovatiiviset seurantamenetelmät ja tekoäly ruoka- ja vesitaloudessa
Tulevaisuuden alkutuotannon menestystekijät 
Älykkäät kastelumenetelmät alkutuotannossa
19.3.2021   
Etsinnässä kaksi maatalouden kesäharjoittelijaa / -työntekijää
Haemme edelläkävijäjoukkoomme Pyhäjärvi-instituuttisäätiöön Kauttualle

KAHTA MAATALOUDEN KESÄHARJOITTELIJAA/ -TYÖNTEKIJÄÄ

kehittämään kanssamme ekologisesti kestävää ruoantuotantoa. Työsi sisältää monialaisia töitä ruokaketjun ja vesiensuojelun hankkeissa sekä erityisesti niihin liittyvissä kenttätöissä, mm. monipuolisten viljelypilotointien toteutuksessa.

Tehtäviisi kuuluvat erilaisten viljelypilottien käytännön toteutus kylvöstä sadonkorjuuseen sekä pilotointihin liittyvän havaintotiedon keruu ja dokumentointi kasvukauden aikana. Tehtävät sopivat parhaiten muutamia vuosia alaa opiskelleille, oma-aloitteisille ja reippaille tekijöille. Työsuhteiden kesto on n. 5kk ja työt voidaan aloittaa sopivien henkilöiden löytyessä heti kasvukauden alussa huhtikuussa 2021. 

Tulet työskentelemään pääosin BioEväät – maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen, Älykkäät kastelumenetelmät alkutuotannossa ja Green Future of Satakunta –hankkeissa. Hankkeet saavat rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasta Satakunnan ELY- keskuksen kautta.

ODOTAMME

- perusosaamista alkutuotannosta ja maanviljelyn tekniikoista
- avomaan kasvisviljelyn tuntemusta
- erinomaista kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä hyviä IT-taitoja
- joustavuutta, luotettavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja
- muutaman vuoden opiskeluja alaan liittyen

TARJOAMME

- monipuolisen työn kehitysmyönteisessä säätiössä, joka jatkuvasti etsii uusinta tietoa tulevaisuuden ruoantuotannon turvaamiseksi
- ruoka- ja vesienhoitoalan asiantuntijoista koostuvan työyhteisön
- mahdollisuuden työskennellä laajan ja osaavan sidosryhmäverkoston kanssa
- tarvittaessa autamme myös asunnon löytämisessä

 
Tehtävä on kokopäiväinen ja määräaikainen. Työ edellyttää sinulta ajokorttia, omaa autoa ja valmiutta tarvittaessa iltatöihin. Hakuaika päättyy 31.3.2021.

Oikotien kesäduuni ilmoitus nro 1436382

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Marko Jori, puh. 050 380 1621, marko.jori@pji.fi.

   
      

12.2.2021   
Pyhäjärven suojeluohjelman viides kausi 2021-2027 käyntiin sopimuksen allekirjoituksella

Pyhäjärven suojeluohjelmalle uusi toimikausi 2021-2027

Tänä vuonna käynnistyy Pyhäjärven suojeluohjelman viides toimikausi 2021-2027. Toimikauden sopimus allekirjoitettiin 10.2.2021. Mukana ovat kaikki edellisen toimikauden rahoittajat: Säkylän, Euran, Pöytyän ja Oripään kunnat, Rauman ja Loimaan kaupungit, Apetit Suomi Oyj, Sucros Oy, HKScan Finland Oy, Pyhäjärven hoitoyhdistys, Pyhäjärven suojeluyhdistys ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. Korona-tilanteen vuoksi emme voineet juhlistaa tapahtumaa yhdessä, vaan allekirjoitustilaisuus järjestettiin Teams-etäyhteyden kautta, kuten lähes kaikki muutkin tapahtumat tällä hetkellä.

Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteisen maakuntajärven Pyhäjärven suojelutyö syntyi vuonna 1995 alueen asukkaiden yhteisestä huolesta kotijärven tilan suhteen. Työhön ryhdyttiin kaukonäköisesti ja kunnianhimoisesti, syntyi teollisuuden, kuntien ja järjestöjen rahoittama Pyhäjärven suojelurahasto, joka myöhemmin laajeni Pyhäjärven suojeluohjelmaksi. Suojeluohjelman rahoituksessa yhdistyvät poikkeuksellisella tavalla julkinen ja yksityinen rahoitus, kun kunnat, alueen teollisuus ja järjestöt yhdistävät voimansa.

Pyhäjärven tilan kannalta suojeluohjelman tekemä työ on ollut korvaamatonta. Nopeasti etenevä rehevöityminen saatiin 2000-luvun alussa hidastumaan, kun valuma-alueelle toteutettiin erilaisia ravinnekuormitusta vähentäviä vesiensuojelurakenteita ja hoitokalastusta tehostettiin voimakkaasti. 2010-luvulla kävi ilmi, että ilmastonmuutos haastaa paitsi järven vedenlaadun ja ekologisen toiminnan, myös toteutetut vesiensuojelutoimet. Tutkimuksen, laajan kansainvälisen yhteistyön ja eri hankkeissa tapahtuneen uuden innovoinnin kautta on jo pystytty selvittämään tulevia haasteita ja kehittämään niihin uudenlaisia ratkaisuja. Pitkäjänteistä kehitystyötä muuttuvan ilmaston vaatimien suojelutoimien kehittämiseksi ja toteuttamiseksi jatketaan uuden toimikauden aikana.

Pyhäjärven suojeluohjelma ja sitä koordinoiva Pyhäjärvi-instituutti ovat tämän perusrahoituksen turvin onnistuneet kanavoimaan järven suojeluun, sitä tukevaan tutkimukseen ja yhteistyöverkostojen laajentamiseen merkittävän potin erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä rahoituksia. Pyhäjärvellä saatuja tuloksia ja kokemuksia hyödynnetään eri puolilla maailmaa.
     
Uusi toimikausi käynnistyy

Pyhäjärven suojeluohjelman vahvuus on aina ollut pitkäkestoisuus. Rahoitus on jaksotettu EU:n ohjelmakausien mukaisiksi toimikausiksi, jotka ovat turvanneet ohjelman työrauhan. Suojeluohjelman uuden toimikauden 2021-2027 sisältöä valmisteltiin viime syksynä osallistavissa asiantuntijatyöpajoissa. Tämän pohjalta on laadittu toimikauden suunnitelma, johon voi perehtyä täällä https://urly.fi/1VcVVuonna 2021-2027 Pyhäjärven suojeluohjelman päätavoite on: 
Pyhäjärven monipuolinen käyttö turvataan varautumalla ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Tähän päästään:
pienentämällä valuma-alueelta tulevaa ulkoista ravinnekuormitusta
pienentämällä järven sisäistä ravinnekuormitusta
tavoitteita edistävällä tutkimuksella
aktivoimalla laajat toimijajoukot
tehokkaalla ja osallistavalla viestinnällä

Pyhäjärven veden laadun suurin yksittäinen uhkatekijä on edelleen liian suuri ulkoinen kuormitus. Siksi kuormituksen vähentäminen on myös suojeluohjelman tärkein toimenpide. Ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin sopeutumisessa keskeiseksi asiaksi nousee maan hyvä kasvukunto, joka varmistaa sekä ravinteiden että veden pidättymisen maaperässä. Viime talven kaltaiset tulvatilanteet moninkertaistavat valuma-alueelta järveen tulevan ravinnekuormituksen. 

Merkittävä osa Pyhäjärven valuma-alueen tiloista toimii elintarviketeollisuuden sopimustuottajana ja   ulkoisen kuormituksen pienentäminen kytkeytyykin vastuulliseen ruoantuotantoon. Yhteistyö elintarviketeollisuuden kanssa onkin erittäin voimakas vesiensuojelun väline, joka tuo toimiin konkretiaa ja vipuvoimaa.  Myös ravinteiden tehokas kierrätys on olennaista Pyhäjärven ravinnekuormituksen hillinnässä ja valuma-aluetyö pyrkiikin edistämään osaltaan Pyhäjärviseudun kiertotaloutta ja vähähiilisiä toimintamalleja.
Sisäisen kuormituksen vähentämiselle keskeisin toimi on vedenlaatua tukeva kalastus. Pitkän kehitystyön ja laajan yhteistyön tuloksena Pyhäjärven hoitokalastus on pääosin kaupallisesti kannattavaa. Suojeluohjelman rooli on jatkossa entistä selvemmin kestävää kalastusta tukevan kalastotutkimuksen ja saalisseurannan koordinointi.   
Suojeluohjelma pyrkii jatkossakin lisäämään eri kohderyhmien tietoa Pyhäjärven tilasta, suojelutoimista ja näihin vaikuttavista tekijöistä. Suojeluohjelma toimii myös läheisessä yhteistyössä alueen yhdistysten ja koulujen kanssa. 

Muutoksia henkilöstössä

Pyhäjärven suojeluohjelmassa tapahtuu toimikauden vaihdoksen yhteydessä myös henkilövaihdos. Suojeluohjelman koordinoinnista vuodesta 2000 vastannut dosentti Anne-Mari Ventelä keskittyy vuonna 2021 kansainväliseen tutkimustyöhön ja ohjelman käytännön työn koordinointi siirtyy FM Lauri Anttilalle. Mukana suojelutyössä on koko Pyhäjärvi-instituutin osaava asiantuntijajoukko.   

Lisätietoja: 
Asiantuntija Lauri Anttila, puh. 044 034 4062
Toiminnanjohtaja Teija Kirkkala, puh. 050 343 0432

Tiedote pdf


13.1.2021   
Maatalouden asiantuntijaksi Pyhäjärvi-instituuttiin
Haemme edelläkävijäjoukkoomme Pyhäjärvi-instituuttisäätiöön Kauttualle

MAATALOUDEN ASIANTUNTIJAA

kehittämään kanssamme ekologisesti kestävää ruoantuotantoa. Työsi sisältää monialaisia hanketöitä erityisesti ruokaketjuun ja vesiensuojeluun liittyvissä hankkeissa. Tehtäviisi kuuluvat maanviljelyyn sekä maan kasvukunnon kehittämiseen liittyvät asiantuntijatyöt erityisesti ympäristönäkökulmia- ja ratkaisuja hyödyntäen. 

Tulet työskentelemään pääosin BioEväät – maan kasvukunnon ja vesitalouden parantaminen -hankkeessa, Älykkäät kastelumenetelmät alkutuotannossa -hankkeessa ja Green Future of Satakunta -hankkeessa. Hankkeet saavat rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahasta Satakunnan ELY-keskuksen kautta.

ODOTAMME
- perusosaamista alkutuotannosta, maanviljelyn tekniikasta ja maatalouden liiketaloudesta
- valmiuksia ja kiinnostusta toimia erityisesti peltomaan kasvukunnon asiantuntijatehtävissä 
- aiempaa kokemusta maatalouden asiantuntijatehtävistä ja siihen liittyvästä hanketyöstä
- erinomaista kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa sekä hyviä IT-taitoja 
- joustavuutta, luotettavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja 
- luonnonvara-alan tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa

TARJOAMME
- monipuolisen työn kehitysmyönteisessä säätiössä, joka jatkuvasti etsii uusinta tietoa tulevaisuuden ruoantuotannon turvaamiseksi
- mahdollisuuden kehittyä
- ruoka- ja vesienhoitoalan asiantuntijoista koostuvan työyhteisön
- mahdollisuuden työskennellä laajan ja osaavan sidosryhmäverkoston kanssa

Tehtävä on kokopäiväinen ja määräaikainen. Myös osa-aikainen työaika ja määräaikaisuuden pituus (6–12 kk) neuvoteltavissa. Työ edellyttää sinulta ajokorttia, omaa autoa ja valmiutta tarvittaessa iltatöihin.
 
LISÄTIEDOT/YHTEYSTIEDOT  
Jätä hakemuksesi palkkatoivomuksineen 29.1.2020 klo 15.30 mennessä osoitteeseen toimisto@pji.fi. 
Lisätietoja saat asiantuntija Sauli Jaakkolalta, puhelin 044 045 6423 tai sähköpostitse sauli.jaakkola@pji.fi tai kehittämispäällikkö Marko Jorilta, puhelin 050 380 1621, sähköposti marko.jori@pji.fi.  
Kirjaudu
Pyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600