Etusivu   »   Pyhäjärvi   »   Vedenlaatu     
Vedenlaatu

Vedenlaatukatsaus: Kuumuus ja kuivuus piinasivat Pyhäjärveä vuonna 2018

Pyhäjärven vedenlaatuun ja kuormitukseen vaikuttivat vuonna 2018 poikkeuksellinen kuivuus ja kuumuus. Yläneen- ja Pyhäjoen virtaamat olivat vuonna poikkeuksellisen pienet. Tammikuussa ja huhtikuussa oli talvisateiden ja lumen sulamisen aiheuttamaa virtaamaa, muuten joet olivat hyvin kuivina.

Kuivuuden myötä jokien Pyhäjärveen tuomat kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormitukset olivat vuonna 2018 keskitason alapuolella pitkän aikajakson keskiarvoihin verrattuna. Yläneenjoen viime vuoden fosforikuormitus oli 4,9 tonnia ja Pyhäjoen 1,2 tonnia. Keskimäärin Yläneenjoesta tuli vuosina 1980−2017 8,7 tonnia ja Pyhäjoesta 1,8 tonnia fosforia vuodessa. Yläneenjoen tuoma typpikuormitus vuonna 2018 oli 120 tonnia ja Pyhäjoen 41 tonnia. Pitkän aikavälin (1980‒2017) keskiarvo on Yläneenjoen osalta 164 tonnia ja Pyhäjoen osalta 43 tonnia.

Pyhäjärven vedenpinta on jo parin vuoden ajan ollut keskimääräistä alhaisempi. Syksyllä 2017 vedenpinta nousi, mutta erittäin kuivan alkuvuoden ja kuuman kesän jälkeen vedenpinta laski voimakkaasti heinäkuun 2018 jälkeen ja se pysyi erittäin alhaalla koko loppuvuoden. Pohjavesien taso laski alhaiseksi koko Lounais-Suomessa. 

Kesä 2018 oli mittaushistorian kuumin, Pyhäjärvessä veden lämpötila nousi paikallisesti yli 25 asteen, joka on mm. muikulle tappava. Elokuussa havaittiinkin tutkimushistorian ensimmäinen kuumuuden aiheuttama muikkujen kalakuolema Pyhäjärvellä.

Vaikka kuuma kesä oli erittäin haasteellinen veden laadun kannalta, Pyhäjärven veden laatu ja järven virkistyskäytöllinen arvo olivat vuonna 2018 pääsääntöisesti vähintään kohtuullisia. Avoimilla paikoilla vesi oli kirkasta ja hyvälaatuista, mutta eteläpäässä runsas kasviplankton samensi veden ja häiritsi virkistyskäyttöä. Kasviplanktonbiomassa kasvoi etenkin syksyä kohden suureksi, mutta varsinaisia levien pintakukintoja ei silti havaittu.


Pyhäjärven veden kokonaisfosforipitoisuus avovesikaudella (touko-lokakuu) vuosina 1980–2018.

Pyhäjärven veden kokonaisklorofyllipitoisuus avovesikaudella (touko-lokakuu) vuosina 1980–2018.

Pyhäjärveen tuleva virtaama Yläneenjoesta ja Pyhäjoesta vuonna 2018.

Lisää Pyhäjärven vedenlaadusta:

Pyhäjärven suojeluohjelman Pyhäjärven vedenlaatuposteri 2015 (pdf). 

Pyhäjärven vedenlaatutietoja voi hakea Suomen ympäristöviranomaisten ymparisto.fi-palvelusta:

Pyhäjärven vedenlaadun pitkäaikaisseurannan tuloksia löytyy myös Järviwikistä.

Yleistä vedenlaadusta:
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laatima opas vesistötulosten tulkintaan.

Pyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600