Etusivu   »   Pyhäjärvi   »   Vedenlaatu     
Vedenlaatu

Vedenlaatukatsaus: Pyhäjärven vedenlaatu vuonna 2014

Pyhäjärven veden laatu oli vuonna 2014 erinomainen. Tämä oli yllätys, sillä monien poikkeuksellisten ilmiöiden oletettiin vaikuttavan veden laatuun päinvastaisesti. Jääpeitteinen aika oli ennätyksellisen lyhyt: jäät tulivat järveen vasta tammikuun puolivälin jälkeen ja jo helmikuun lopulla kalastus jäältä oli mahdotonta. Lopullinen jäänlähtöpäivä 3.4. oli vuodelta 1958 alkavan seurantasarjan toiseksi aikaisin - aikaisin jäänlähdö on vuodelta vuonna 1990. Ravinnekuormitus oli korkealla tasolla. Jokien Pyhäjärveen tuomat fosfori- ja typpikuormitukset oli vuonna 2014 selkeästi korkeampia kuin pitkän aikajakson keskiarvot. Yläneenjoen tuoma fosforikuormitus oli 10,4 tonnia ja Pyhäjoen 2,2 tonnia vuonna 2014 eli yhteensä 20 % pitkäaikaista keskiarvoa (vertailukausi 1980-2013) suurempia. Myös typpikuormitus oli vuonna 2014 noin 10 % pitkäaikaista keskiarvoa suurempi. Yläneen- ja Pyhäjoen virtaamat olivat tammi- ja joulukuussa havaittuja huippuvirtaamia lukuun ottamatta alhaiset. Korkeasta kuormituksesta ja ennätyksellisen lyhyestä jääpeitteisestä ajasta huolimatta Pyhäjärven veden laatu oli kesallä 2014 erittäin hyvä. Avovesikauden (touko - lokakuu) kokonaisfosforipitoisuus oli 17 ug/ l eli selvasti pienempi kuin 2000-luvun keskiarvo. Myös typpipitoisuus oli vuonna 2014 pitkän ajan keskiarvoa pienempi.

Keskimääräinen näkösyvyys avovesikaudella 2014 oli 2,8 ja mm. heinäkuun näytteenottokierroksella havaittiin ennätyksellisen 4,6 m näkösyvyys. Seurantakauden 1980-2013 keskimäärinen näkösyvyys on ollut 2,8 m. Näkösyvyyteen vaikuttaa erityisesti kasviplanktonin määrä, jota arvioidaan veden klorofyllipitoisuudella. Pyhäjärven klorofyllipitoisuus oli vuosien 1980-2013 keskiarvoa (6,6 ug/l) hieman alhaisempi (6,1 ug/l) ja selvästi alhaisempi kuin 1980 alkaneen havaintojakson suurin taso, vuoden 2012 11,5 ug/ l.

Myös kasviplanktonin eli levälajiston osalta vuosi 2014 oli erittäin poikkeuksellinen. Sinilevää on touko-lokakuussa viimeksi ollut näin vähän 1980-luvulla. Viime vuosina runsastunut Planktotrix agartii –sinilevälajia ei vuonna 2014 löytynyt Pyhäjärvestä juuri ollenkaan. Keväällä ja syksyllä havaittu kasviplankton oli suurimmaksi osaksi karuille vesille tyypillisiä piilevälajeja.

Hyvään vedenlaatuun vaikuttivat erityisesti eläinplanktonia syövien kalojen vähäinen määrä, eläinplanktonin runsaus sekä kevään ja kesän kuivuus. Muikku- ja siikakannat ovat olleet erityisen alhaisia jo joitakin vuosia ja lisäksi eläinplanktonia syövien kalojen määrään vaikutti hoitokalastus: kuoretta oli hoitokalastettu edellisenä syksynä erityisen tehokkaasti (yli 100 000 kg marraskuussa 2013). Yleensä poikasvaiheen ohittaneet kalat syövät eläinplanktonin tehokkaasti pois syksyisestä järvestä ja siksi levät pääsevät runsastumaan. Vuonna 2014 eläinplanktonia sen sijaan oli runsaasti, Daphnia- ja Bosmina- vesikirppujen lisäksi järvessä oli Eudiaptomus-hankajalkaisia. Nämä söivät tehokkaasti leviä ja pitivät veden kirkkaana. Erityisen runsaita leviä syövät lajit olivat keväällä ja poikkeuksellisesti myös syksyllä. Avovesikauden kuivuus vaikutti avovesikauden kuormitukseen: koko vuoden ravinnekuormitus oli keskimääräistä korkeampi, mutta kuormituspiikit ajoittuvat virtaamapiikkien mukaisesti talveen.

Jännityksellä jäämme odottamaan ensi kesän vedenlaatua. Syysnuottaus onnistui vuonna 2014 vielä edellisvuotta paremmin ja saaliiksi saatiin yli 160 000 kg kuoretta. Syksyllä eläinplanktonia oli vedessä runsaasti. Mikäli kevään kuormitus pysyy kohtuullisena, toiveet kirkkaasta vedestä ovat korkealla myös tänä vuonna. Tosin on hyvä muistaa, että Pyhäjärvi tosiaan voi yllättää..Pyhäjärven veden kokonaisfosforipitoisuus avovesikaudella (touko-lokakuu) vuosina 1980–2014.Pyhäjärven veden näkösyvyys, avovesikauden (touko-lokakuu) keskiarvo vuosina 1980–2014.Pyhäjärven kasviplankton, touko-lokakuun keskiarvot 1963-2014.


Lisää Pyhäjärven vedenlaadusta:

Pyhäjärven suojeluohjelman Pyhäjärven vedenlaatuposteri 2015 (pdf).

Pyhäjärven vedenlaatutietoja voi hakea Suomen ympäristöviranomaisten ymparisto.fi-palvelusta:

Pyhäjärven vedenlaadun pitkäaikaisseurannan tuloksia löytyy myös Järviwikistä.

Yleistä vedenlaadusta:
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laatima opas vesistötulosten tulkintaan.

Pyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600