Etusivu   »   Pyhäjärvi   »   Vedenlaatu     
Vedenlaatu

Vedenlaatukatsaus: Pyhäjärven vedenlaatu vuonna 2017

Pyhäjärven veden laatu oli vuonna 2017 hyvä. Yläneen- ja Pyhäjoen virtaamat olivat joulukuussa havaittua virtaamapiikkiä lukuun ottamatta tavanomaiset. Alkuvuosi oli kuiva ja suurimmat virtaamat ajoittuivat loka-joulukuulle.

Jokien Pyhäjärveen tuomat kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormitukset olivat vuonna 2017 keskitason tuntumassa pitkän aikajakson keskiarvoihin verrattuna. Yläneenjoen viime vuoden fosforikuormitus oli 9,1 tonnia ja Pyhäjoen 1,6 tonnia. Keskimäärin Yläneenjoesta tuli vuosina 1980−2016 8,7 tonnia ja Pyhäjoesta 1,8 tonnia fosforia vuodessa. Yläneenjoen tuoma typpikuormitus vuonna 2017 oli 116 tonnia ja Pyhäjoen 40 tonnia. Pitkän aikavälin (1980‒2016) keskiarvo on Yläneenjoen osalta 164 tonnia ja Pyhäjoen osalta 43 tonnia. 

Pyhäjärven vedenpinta on jo parin vuoden ajan ollut keskimääräistä alhaisempi. Syynä on kuiva jakso, joka on laskenut pohjavesien tason alhaiseksi koko Lounais-Suomessa. Syksyllä 2017 kuiva jakso kuitenkin päättyi ja vedenpinta lähti nopeasti nousuun. Loppuvuonna vesi oli keskimääräisellä tasolla (lähde Tulvakeskus/SYKEn vesistöennusteet).

Vuoden 2017 avovesikauden (touko - lokakuu) kokonaisfosforipitoisuus oli melko tavanomainen, 21,3 µg l-1 (max 31, min 6,1, n=15). Fosforipitoisuuden keskiarvo vuosina 1980−2016 oli 19,5 µg l-1 (sd 4,8). Typpipitoisuus oli 388,7 µg l-1 (max 550, min 300, n=15). Keskimääräinen typpipitoisuus vuosina 1980−2016 oli 439 µg l-1 (sd 92,7). Pyhäjärvi-instituutti otti vuonna 2017 täydentäviä näytteitä, koska ympäristöhallinnon ottamien syvännenäytteiden määrä on viime vuosina vähentynyt. Ravinnepitoisuuksissa on paljon vaihtelua. Ilmastonmuutoksen myötä vaihtelu muuttujissa lisääntyy entisestään.

Näkösyvyyden keskiarvo avovesikaudella 2017 oli 2,4 m ympäristöhallinnon syvänneaikasarjan mukaisesti. Keskimäärin näkösyvyys vuosina 1980−2016 oli 2,8 m. Myös näkösyvyydessä oli suurta vaihtelua paikallisesti ja esitämmekin myös instituutin oman aikasarjan 2011-2017, jossa näkösyvyys on mitattu kymmeneltä pisteeltä eri puolilta järveä. Instituutin omassa seurannassa näkösyvyyden keskiarvo avovesikaudella 2017 oli 2,5 m. Seurantajakson suurimmat näkösyvyydet mitattiin loppukeväästä 22.5., jolloin havaintojen päiväkeskiarvo oli 4,3 m, maksimi yli 5 m. 

Instituutin avovesikauden järvinäytteenottoseuranta käsitti vuoden 2017 aikana 16 erillistä näytteenottokertaa ajoittuen aikavälille 24.4.-27.11.2017. Seuranta toteutetaan yhteistyössä Pyhäjärven järvipelastajien kanssa.

Pyhäjärven klorofyllipitoisuus oli vuosien 1980−2016 keskimääräistä (6,9 µg l-1) hieman korkeampi, 7,5 µg l-1 (max 13, min 3,4 n=15).

Pyhäjärven veden laatu ja järven virkistyskäytöllinen arvo olivat vuonna 2017 pääsääntöisesti hyviä. Syyskuulle jatkunut alhainen vedenpinnan korkeus näkyi kasvukaudella rihmamaisten levien ja uposkasvien runsastumisena. Ne pitivät nytkin veden kirkkaana nappaamalla ravinteet kasviplanktonilta, jonka määrä olikin maltillinen muutamia poikkeusjaksoja lukuun ottamatta. Piilevät oli runsaana heti jäiden lähdön jälkeen. Juhannuksen aikoihin järvellä oli runsas Aphanizomenon –kukinta, joka kesti noin viikon. Syksyä kohden sinilevien määrä sinilevien määrä laski hyvin vähäiseksi. Lokakuulta alkaen piilevät runsastuivat.

Eläinplanktonin määrä oli alkuvuodesta erittäin alhainen, kuten vuonna 2016. Kesäkuun lopun jälkeen määrät alkoivat kuitenkin nousta normaalille tasolle. Syksyllä erityisesti Eudiaptomus hankajalkainen runsastuu.

Pyhäjärven veden kokonaisfosforipitoisuus avovesikaudella (touko-lokakuu) vuosina 1980–2017.


Pyhäjärven veden näkösyvyys, avovesikauden (touko-lokakuu) keskiarvo vuosina 1980–2017.


Pyhäjärven kasviplankton, touko-lokakuun keskiarvot 1963-2017.


Lisää Pyhäjärven vedenlaadusta:

Pyhäjärven suojeluohjelman Pyhäjärven vedenlaatuposteri 2015 (pdf). 
Pyhäjärven vedenlaatutiedote vuoden 2017 vedenlaadusta (pdf).

Pyhäjärven vedenlaatutietoja voi hakea Suomen ympäristöviranomaisten ymparisto.fi-palvelusta:

Pyhäjärven vedenlaadun pitkäaikaisseurannan tuloksia löytyy myös Järviwikistä.

Yleistä vedenlaadusta:
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen laatima opas vesistötulosten tulkintaan.

Pyhäjärven suojeluohjelma, Sepäntie 7, 27500 Kauttua (Eura), puh. (02) 838 0600